09. ágú. 2018

Viktige påminnelser før hummerfisket 2018

Årets hummerfiske nærmer seg, og i den forbindelse ønsker vi å hjelpe våre kunder og andre følgere til å bli best mulig forberedt til fiskestart. Her gjennomgår vi de viktigste punktene man må huske på før jakten på havets sorte gull starter.
Hummer
Hummerfisket er underlagt strenge regler, og alle som ønsker å fiske må forhåndsregistrere seg via Fiskeridirektoratets hjemmesider. Her er det ikke mulig å benytte seg av registreringsskjemaet for 2017 - nytt skjema for 2018 vil gjøres tilgjengelig på siden i god tid før fiskestart.
 
Fiskestart for hele landet er 01. oktober klokken 0800. Fra svenskegrensen og til og med Sogn og Fjordane varer fisket til 30. November. For resten av landet varer fisket til 31. Desember.
 
Obligatorisk bruk av råtnetråd
 
Et av de viktigste punktene man må huske på før fiskestart er montering av råtnetråd på hummerteinen.
 
Råtnetråd er vanligvis en ordinær bomullstråd som med tiden vil løsne, og som dermed vil gi hummeren en utslippsmulighet hvis teinen skulle komme bort.
 
Det er verdt å merke seg at man ikke behøver å kle hele teinen med råtnetråd, men den skal monteres slik at minst et av panelene i teinen kan falle ut etter en viss tid.
 
Vi har fått flere henvendelser fra kunder og andre som lurer på hvordan råtnetråden skal monteres. Det viktigste er at den monteres slik at teinen får minst ett rømningshull fra fangstkammeret. For teiner med endeåpning kan råtnetråden monteres i endeåpningen ved at plastkroken festes til råtnetråden. Hvis man bruker teiner uten endeåpninger, som treteiner eller teiner med toppåpninger, må man lage et alternativt rømningshull i teinens side- eller endepanel med minimum tverrsnitt på 15x9 cm.
 
Vi har også fått spørsmål om råtnetråden. Selve råtnetråden skal

- ikke være tykkere enn 2,5 mm i diameter
- være ubehandlet og uten kjerne
- festes som en enkel knute
- ryke hvis en enkelt tråd på en løkke slites 

For utfyllende og fullstendig forklaring over montering av råtnetråd anbefaler vi å laste ned Fiskeridirektoratets monteringsguide her.
 
Bruk av råtnetråd er fra og med i år påbudt på enhver teine som benyttes til hummerfiske.
 
Minste- og maksimalmål på hummer
 
Over hele landet er minstemålet på hummer 25 cm. Minstemålet skal måles fra spissen av pannehornet og til bakre kant av halen. Alle hummer som fanges under 25 cm må slippes ut.
 
Det er også innført et maksimalmål på hummer langs Skagerrak-kysten på 32 cm. Avgrensingen for maksimalmålet strekker seg fra Lindesnes fyr og østover til svenskegrensen. Komplett kart over grensene for maksimalmålet finner du her.
 
Komplett oversikt over samtlige aspekter man må huske på før hummerfisket starter finner du på Fiskeridirektoratets nettsider. Her vil også påmeldingsskjema til fisket for 2018 dukke opp når det nærmer seg fiskestart.
 
For ytterligere spørsmål kontakt gjerne Inge Salvesen i OK Marine på inge@okmarine.no eller 406 39 997.