01. nóv. 2018

Utfordrende start på hummerfisket

Vanskelige værforhold kan ha påvirket årets hummerfiske, mener Skagerakfisk og Vest-Norges Fiskesalgslag. Starten på fisket viser en reduksjon i fangst sammenlignet med 2017.
OK%20Marine%20hjelper%20deg%20med%20hummerfisket
Ifølge Magnar Aasebø i Vest-Norges Kystsalslag er årets innrapporterte hummerfangst til nå for Sogn og Fjordane og Hordaland på 2560 kg. Dette er ifølge ham «en nedgang fra fjoråret». Til sammenligning rapporterer Kjell G.  Tøfte i Skagerrakfisk om en foreløpig fangst på 3410 kg, en nedgang på 15 % fra fjoråret på samme tid. 
 
Begge peker på været som en avgjørende faktor bak fangstnedgangen.
 
- Det har vært dårlig vær langs kysten i hele oktober, og nesten ikke en dag uten stiv kuling. Dette gjør at fiskerne ikke kommer seg på sjøen. Været gjør dermed sitt for at det blir variasjon i fangsten, forklarer Magnar Aasebø.
 
Kjell G. Tøfte peker også på været som en faktor.
 
- Vi har fått rapporter på at været har vært friskt i høst, og vi vet at dette kan spille inn. Men vi har ellers fått inntrykk av at fisket har forløpt som normalt.  
 
Har årets havtemperatur vært høyere enn normalt? Kan dette også ha spilt inn?
 
- Vi har ikke registrert noen signifikante endringer i årets temperatur sammenlignet med fjorårets. Kanskje den har svingt en halv grad fra i fjor, men slik jeg ser det er ikke dette årsaken, mener Aasebø.
 
Han ser først og fremst på årets fangsttall som normal sesongvariasjon.
 
- Vi vet at været spiller inn, og vi vet at sesongene varierer av andre årsaker. Så for meg er starten på fisket som normal variasjon å regne.
 
Aasebø er derimot mer bekymret for prisutviklingen på hummer.
 
- Vi begynner å bli litt urolige for prisene. Nå er det litt høyere minstepris enn i fjor, men salget går likevel bra unna foreløpig.
 
Færre hummerfiskere
 
Inge Salvesen i OK Marine mener nedgangen i antall registrerte fiskere også er med på å forklare fangstnedgangen.
 
- Vi skal ikke glemme at det i år har vært en tydelig nedgang i antall registrerte hummerfiskere. Hva som er årsaken til at færre vil fiske hummer i år vet jeg ikke, men dette er med på å forklare en sesong under fjorårets. Færre fiskere vil nødvendigvis levere mindre fangst, forklarer han.
 
 
Tall fra Fiskeridirektoratet viser en tydelig nedgang i registrerte hummerfiskere for 2018 sammenlignet med fjoråret. Hordaland Fylkeskommune har for eksempel 6 531 registrerte fiskere i 2018 mot 7616 registrerte fiskere i fjor. Den samme nedgangen finnes i flere andre fylker:
 
Fylke:                                      2017    2018
Sogn og Fjordane:                1805    1463
Rogaland:                               6928    5834
Vest Agder:                            3417    2905
Aust Agder:                            1923    1657
 
(Tall fra Fiskeridirektoratet – antall registrerte hummerfiskere pr fylke 2017/2018)
 
- Bedre forhold innaskjærs
 
Salvesen får også jevnlige tilbakemeldinger fra kunder og andre direkte fra fisket. Han forteller om flere rapporter på at fiskeforholdene har vært bedre innaskjærs enn yttaskjærs.
 
- Vi har hatt dialog med flere kunder som har fortalt om bedre forhold innaskjærs. Der har fangsten nesten vært bedre enn normalt. I sommer fikk vi også mange meldinger om hummer på grunt vann langs land. Det kan virke som om denne tendensen har vedvart utover høsten, og at fiskere yttaskjærs dermed har slitt, forteller han.
 
Han knytter dette til en sommer med varme havtemperaturer, og antyder at sesongen muligens kan ha blitt forskjøvet. Han er likevel tydelig på at rapportene sett under ett har meldt om lavere fangst enn forventet.
 
- Den generelle oppfatningen er at det har vært dårligere enn normalt, selv om vi har sett forskjellene mellom inna- og yttaskjærs, fortsetter han.
 
Salvesen ser til tross for årets resultater med optimistisk blikk på fremtiden.
 
- Vi har også fått rapporter på at det har vært mye under- og overmålsfangst, samt fangst med rogn. Disse har jo gått rett ut i sjøen igjen, og vil bidra til ettervekst. Så det tyder på at nye reguleringer bidrar til god tilvekst for fremtiden.
 
Skal kartlegge total hummerfangst
 
Alf Ring Kleiven fra Havforskningsinstituttet i Flødevigen i Arendal er fulltidsforsker på hummer, torsk og sjøkreps. Han kan fortelle at Havforskningsinstituttet i år har fått på plass systemer som for første gang skal måle landets totale hummerfangst - inkludert fangst fra fritidsfiskere.
 
- Vi har rekruttert et representativt utvalg på nærmere 600 fiskere, som alle skal rapportere inn eksakt fangst direkte til oss fra samtlige av fisketurene sine. Utfra dette kan vi dermed måle total fangst basert på antall registrerte fiskere.
 
- Det vil ta noe tid før resultatene er klare, men det blir spennende å se hvor vi ender opp, opplyser Kleiven.
 
Han ønsker ikke å kommentere foreløpige fangsttall før årets fiske er avsluttet. 
 
- Det er vanskelig for meg å si noe før vi har de konkrete tallene for hele året. Disse kommer nok ikke til meg før i starten av 2019, avslutter han.
 
PS
 
I forrige måned skrev vi en artikkel om Per og Ingvar Kristoffersen om hvordan man best kan forberede seg til hummerfiskestart.
 
I en kommentar kaller Per og Ingvar årets fiske for «ikke særlig sprekt»:
 
- Det har vært en del hummer med rogn, men de hiver vi jo bare ut igjen. Det har også vært en del undermålshummer. 
 
Har dere fått best innaskjærs eller yttaskjærs?
 
- Av det vi har hørt så har de som har fisket langt inne fått bra fangst. Men alt i alt har det vært dårlig, det har det.
 
- Men tenk om vi kunne fisket som før uten dagens reguleringer – da hadde dette sikkert vært et normalt godt år!