22. mar. 2018

Tilbyr samarbeid om produktutvikling

Gjennom morselskapet Egersund Group besitter OK Marine bred kompetanse og kunnskap på de fleste områder innen havbruk og fiskeri. Nå ønsker selskapet å dele kompetansen med eksterne aktører i felles produktutviklingssamarbeid.
ansatte
- Vi vil veldig gjerne at flere av våre kunder og andre skal komme med utfordringer til oss. Dette får vi også med jevne mellomrom, men nå har vi fått økt kapasitet til å kunne bistå både bedrifter og enkeltpersoner med utvikling av ideer og prototyper, forteller Atle Kristoffersen, daglig leder i OK Marine.
 
Begge selskapene besitter bred kompetanse på sentrale områder som not, presenning, PVC, stål og mekanisk. Denne kompetansen gjøres nå tilgjengelig for eksterne aktører som kan ha behov for ekstra støtte til produktutvikling.
 
For Kristoffersen er samarbeid om produktutvikling helt avgjørende for å kunne tilby markedet produkter av god kvalitet.
 
- For å sette det i perspektiv – mer eller mindre alle av våre produkter, fra teiner til havbruksprodukter, er utviklet av oss internt helt fra bunnen av. Men disse kunne likevel ikke blitt utviklet uten innspill fra selve sluttbrukeren, som fiskere, oppdrettere og andre, de som er i felt og som har førstehånds kjennskap til behovene og målene et produkt må dekke, fortsetter han.


God erfaring med utviklingssamarbeid

 
OK Marine har også tidligere tilbudt eksterne aktører samarbeid om produktutvikling.
 
- Et eksempel er en kunde som tok kontakt for assistanse til å videreutvikle en prototype på et nytt produkt. Nå bistår vi kunden med å videreutvikle og optimalisere denne, før vi også skal hjelpe dem med produksjon. 
 
Hva slags samarbeid kan dere nå tilby eksterne aktører?
 
- Nå ønsker vi å tilby produktutviklingsløp fra A til Å. Dette innebærer at vi først hjelper kunden med kartlegging av potensiale og løsninger. Her kan vi for eksempel bli med kunden on-site på en mære, slik at vi får en så nær forståelse av behovet deres som mulig. Deretter tegner vi ut et produkt og utvikler en prototype, før vi tar kunden med på fabrikk. Til slutt følger vi opp rundt både produkttesting og ytterligere tilpasning.
 
Er dette et fullt utviklingsprogram for et nytt fiskeri- eller havbruksprodukt?

- Ja. Vi ønsker å hjelpe kunder, fiskere, oppdrettere og andre med å realisere ideene og protypene deres. Dette er en drømmeprosess for oss, avslutter Kristoffersen.
 
 
Ønsker du å benytte deg av kompetansen til OK Marine og Egersund Group for videreutvikling av en ide, prototype eller produkt?
 
Ta direkte kontakt med Daglig leder Atle Kristoffersen eller Salgssjef Inge Salvesen:
 
Atle Kristoffersen:
atle@okmarine.no
47 66 16 53
 
Inge Salvesen:
inge@okmarine.no
40 63 99 97
 
OK Marine og Egersund Group kan tilby utviklingsløp hele året.