23. Apr 2018

Sertifiserer rensefiskskjul

De siste månedene har OK Marine jobbet systematisk med DNV GL for å få på plass en sertifiseringsordning for selskapets rensefiskskjul. Arbeidet er nå avsluttet, og f.o.m. 04.04.18 er OK Marine`s rensefiskskjul sertifisert i henhold til NYTEK-forskriften og NS 9415.
OK-Marine-rensefiskskjul
Sertifiseringen innebærer at samtlige detaljer ved produktene har vært gjenstand for undersøkelser og tester, samt at produksjonsforholdene ved fabrikk har blitt undersøkt for å avdekke ev. forbedringspotensial.
 
Daglig leder Atle Kristoffersen forteller:
 
- Sertifiseringen innebærer at alle produkter innen segmentet rensefiskskjul har vært gjennom en lengre test og revisjonsfase ledet av en ekstern tredjepart, som nå kan godkjenne at skjulene som produkt, og fabrikkproduksjonen av dem, er i henhold til god standard og kravene til forskriftene i NYTEK og NS 9415.
 
NYTEK-forskriften skal bidra til å redusere rømming ved oppdrettsanlegg gjennom å sikre forsvarlig teknisk standard.
 
Som varegruppe faller rensefiskskjul naturlig inn under kategorien ekstrautstyr, og har dermed ikke formelle krav på seg til sertifisering. Likevel ønsket selskapet at skjulene skulle sertifiseres, slik at kunder og andre kunne få et formelt kvalitetsstempel å forholde seg til.
 
- Det har ikke vært nødvendig for oss å sertifisere rensefiskskjulene våre, men vi har likevel ønsket å gjøre dette som en ekstra kvalitetssikring for våre kunder.
 
Omfanget av sertifiseringen innbefatter alle av selskapets fem kategorier rensefiskskjul:
 
Enkle gardinskjul
Doble gardinskjul
Rammeskjul
Tarepanel
Løse lengder 
Gyldigheten av sertifiseringen forutsetter forøvrig årlige revisjoner.
 
Lovdata fra NYTEK-forskriften finner du her.